\
+381 11 32 90 208
drnejkovic@city-dentist.com

Parodontologija

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem potpornog aparata zuba. Bakterije uzrokuju paradontopatiju nakupljanjem između zuba i gingive (desni). Ako se bakterije redovno ne odstranjuju, stvaraju plak (plaque) koji se vremenom pretvara u kamenac. Kamenac može uzrokovati upalu gingive (oticanje, krvarenje i na kraju povlačenje mekog tkiva oko zuba).
Nizom patoloških procesa atrofira kost oko zuba i zubi se počinju klimati i ispadati. Zato preporučujemo čišćenje kamenca 2 puta godišnje u našoj stomatološkoj ordinaciji opremljenoj posebnom opremom protiv paradontopatije. Pacijent ne može četkicom i zubnom pastom odstraniti kamenac i potreban je poseban zahvat i specijalizovana oprema.
nudi usluge visko-specijalizovanom tehnologijom:
AIR-FLOW MASTER - za supragingivalno odstranjivanje plaka i kamenca
VISOKO FREKVENTNI ULTRAZVUČNI UREĐAJ
Ako je bolest već uznapredovala nudimo usluge HIRURŠKE TEAPIJE.