\
+381 11 32 90 208
drnejkovic@city-dentist.com

Piezosurgery 3

Saznajte vie

CAD/CAM Protetika

CAD/CAM tehnologija podrazumeva primenu računara u modernoj stomatologiji kojom se ostvaruje komjuterski vođena izrada stomatološko-protetskih nadoknada dovodeći ih do savršentstva. Temelji se na 3D programima i to na skeniranju radnog modela, optički uzetom otisku,kompjuterskom dizajnu i frezovanju keramočkog kalupa za izradu buduće nadoknade.Saznajte više...STA - Single tooth anesthesia system

Saznajte vie