\
+381 11 32 90 208
drnejkovic@city-dentist.com

Endodoncija

Endodoncija je lečenje zuba. Ukoliko karijes prodre dublje u zub, dolazi do upale živca. Cilj endodontskog lečenja je sačuvati zub i njegov koren. Kasnije, u slučaju potrebe, takav zub može poslužiti kao nosač za krunicu ili most.
Lečenje se vrši na način da se hemijski i mehanički prošire korenski kanali i zatim se ti kanali ispune materijalima za punjenje.
Pre punjenja materijalima za punjenje, bitno je da se precizno odredi dužina kanala i dezinficira kanal. Za to je potrebna visokokvalitetna i skupa oprema. Naša ordinacija je opremljena takvom opremom.
RVG - radioviziografija – snimanje zuba s 90% manje zračenja. Naša ordinacija je opremljena vlastitim RVG uređajem.
APEKS LOKATOR - elektronsko merenje dužine korenskog kanala. Kombinacija ova dva uređaja precizno utvrđuje dužinu korenskog kanala i sam rad čini kvalitetnijim.

Saznajte vie ...