\
+381 11 32 90 208
drnejkovic@city-dentist.com

Digitalni panoramski snimak

Owandy I-MAX Touch je uređaj za digitalni panoramski i kefalometrijsku snimak. Snimak nastaje u svega 13,2 sekundi.
Primjenom ovog uređaja dobijamo jasnu sliku Vašeg stanja u usnoj šupljini.
Ovaj digitalni uređaj koji koristi svega 10 % rentgenskog zračenja standardnih rentgenskih uređaja. Time znatno smanjuje Vaš zdravstveni rizik od zračenja.
Slika koju tako dobijemo dalje se obrađuje računarom pa detaljna analiza snimka znatno doprinosi boljoj i preciznijoj dijagnostici.

Saznajte više...