\
+381 11 32 90 208
drnejkovic@city-dentist.com

Implantologija – zamena za koren izgubljenog zuba

Implantologija danas čini deo savremene kliničke stomatologije. Dugogodišnja praksa pokazala je da je ugradnja implantata mali rutinski zahvat koji traje svega tridesetak minuta, potpuno je bezbolan i radi se u lokalnoj anesteziji. Uspešnost ugradnje je preko 97%.
U ordinaciji koristimo implantate. je nemački proizvođač, daje 100%-tnu garanciju kvaliteta i trenutno je među najboljim proizvođačima dentalnih implantata na svetu.
Dentalni implantat je nadoknada koja se ugrađuje u kost kao zamena za koren izgubljenog zuba.
Implantatima se rešava nedostatak jednog ili više zuba, pri čemu implantat služi kao nosač za protetske nadoknade.